Rzymskokatolicka Parafia św. Wojciecha
05-190 Nasielsk, ul. św. Wojciecha 13
Tel.: (23) 691-26-53 Fax: (23) 693-12-06
email: wojciechnasielsk@plock.opoka.org.pl

KANCELARIA PARAFIALNA
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-8.30; 16.30-17.30
Telefon (23) 693-12-06
Proboszcz parafii – Ks. kan. Tadeusz Pepłoński – (23) 691 26 53

Wikariusze:
Ks. Grzegorz Adam Ostrowski – (23) 691 26 52, e-mail grzost2@wp.pl
Ks. Grzegorz Bednarczyk – (23) 693 12 08, e-meil gregorio222@wp.pl
Ks. Piotr Wilkowski –  (23) 693-27-40, e-mail peritus1985@wp.pl

Organistka – Joanna Ostaszewska

Grabarz – Marek Kobrzyński – 503 366 310